1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Contact Sales: +84.58.3881176

Nhóm sản phẩm

Sản phẩm mới

120 000 VND

Read more ...

75 000 VND

Read more ...

25 000 VND

Read more ...

78 000 VND

Read more ...

25 protein - 500ml

40 000 VND

Read more ...

12 protein - 5 liter

111 000 VND

Read more ...

36 500 VND

Read more ...

49 500 VND

Read more ...

40 protein - 500ml

78 000 VND

Read more ...

35 protein - 500ml

54 000 VND

Read more ...

12 protein - 1 liter

26 000 VND

Read more ...

Product Group

Liên hệ với chúng tôi - Contact Information

Contact

Contact-image

Thông tin:

Address:
* 584 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
* 584 Le Hong Phong Str. – Nha Trang City – Khanh Hoa Province - Vietnam

Phone: +84.258.3881176

Fax: +84.258.3884442

https://www.584nhatrang.vn

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

Quý khách vui lòng liên hệ điện thoại theo thông tin phần "Hỗ trợ trực tuyến" để có thể trao đổi trực tiếp và cụ thể hơn. Hoặc liên hệ email theo các địa chỉ bên dưới. Cảm ơn! 

For more detail, please contact us via phone following information on “Online Support”. Or send an email to these following address. Thank you!

* Phòng Kinh doanh (Sales Department) : kinhdoanh584nt@gmail.com 

* Phòng Đầu tư - Marketing (Investment – Marketing Department): marketing584nt@gmail.com

* Phòng Kỹ thuật (Engineering Division): kythuat584nt@gmail.com

* Phòng Kế toán (Accounting Department): ketoantaichinh584nt@gmail.com

 

BAN GIÁM ĐỐC

bangiamdoc584nt@gmail.com

PHÒNG NHÂN SỰ

nhansu584nt@gmail.com

PHÒNG KINH DOANH

kinhdoanh584nt@gmail.com

PHÒNG KỸ THUẬT

kythuat584nt@gmail.com

PHÒNG T.CHÍNH - KẾ TOÁN

ketoantaichinh584nt@gmail.com

PHÒNG Đ.TƯ – MARKETING

marketing584nt@gmail.com